Navidezna temperatura (Apparent Temperature)

Definicija

Navidezna temperatura je občutena temperatura v stopinjah Celzija in izhaja bodisi iz kombinacije temperature in vetra (Wind Chill) ali temperature in vlažnosti (Heat Index) ob določeni uri. Ko temperatura v določenem trenutku pade na 10 C ali manj, se za izračun navidezne temperature uporabi veter. Ko pa temperatura v določenem trenutku naraste nad 27 C, se za izračun navidezne temperature uporabi vlažnost. Med 10 in 27 C bo navidezna temperatura enaka temperaturi zraka. Vir: http://www.nws.noaa.gov/ndfd/definitions.htm

Kaj torej predstavlja navidezna temperatura na vremenski postaji Sevno?

Navidezna tmperatura bo za postajo Sevno enaka temperaturi zraka, ko je le-ta v razponu od 10 do 27. Pri temperaturah pod 10 stopinj bo navidezna temperatura praviloma nižja od temperature zraka. Navidezna temperatura predstavlja občutek temperature (mraza ali vročine) zaradi vpliva vetra in vlažnosti zraka.

Občutek temperature zaradi vetra (Wind-chill)

Občutek temperature zaradi vetra predstavlja spremembo temperature, ki bi jo občutili na izpostavljeni koži, ko piha veter.

Občutek temperature zaradi vlage (Heat Index)

Občutek temperature zaradi vlage predstavlja spremembo temperature, ki bi jo občutili na izpostavljeni koži glede na stopnjo vlažnosti zraka.

 

Indeks vlažnosti (Humidex)

Indeks vlažnosti je s količnikom izraženo razmerje med padavinami in dejansko ali potencialno evapotranspiracijo (izhlapevanje). Imenujemo ga tudi indeks sušnosti.

Humidex (okrajšava za indeks vlažnosti) je indeks kanadski meteorologov za opis, kako vroče vreme občuti poprečna oseba ob upoštevanju kombinacije učinka toplote in vlažnosti. Indeks vlažnosti je brezdimenzijska enota na osnovi rosišča. Na primer, če je temperatura 30 C in izračunani indeks vlažnosti 40, ne pomeni, da je enakovredno suhemu ozračju pri 40 C. Kaže namreč zgolj raven nelagodja. Po kriterijih kanadske meteorološke službe v primeru indeksa vlažnosti vsaj 30 obstajajo razlogi za "nekaj nelagodja", vsaj 40 razlogi za "veliko nelagodje" in nad 45 razlogi za "nevarno nelagodje". Ko se indeks vlažnosti poveča na 54, je vročinski udar neizbežen. (Več...)

Evapotranspiracija (ET) je prehajanje vode v obliki vodne pare z zemeljske površine in skozi listne reže rastlin v ozračje.  Referenčna evapotranspiracija (ETo) je količina vode, ki je izhlapela iz referenčne rastline in tal. Privzeta referenčna površina je aktivno rastoča trava, ki popolnoma prekriva tla in je zadostno preskrbljena z vodo, ima višino 0.12 m, površinsko upornost 70 s/m in albedo 0.23. Za izračun ETo je uporabljena Penman-Monteithova metoda, ki upošteva naslednje meteorološke spremenljivke: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, hitrost vetra in sončno sevanje. (Vir: Agencija za okolje RS)

 

 

Lastnik vremenske postaje: Zavod Levstikova pot, član Vremenskega društva ZEVS, kontakt Pišite nam....

Zadnja posodobitev strani: <#update>
Sistem temelji na programski opremi Cumulus v<#version> (<#build>)